Kvikne-Rennebu Kraftlag har etter en lang prosess blitt omdannet fra samvirkeforetak til aksjeselskap. Det nye firmanavnet er nå Kvikne-Rennebu Kraftlag AS.

Regler og vedtekter fra samvirkeforetaket er så langt det lar seg gjøre, blitt videreført i det nye aksjeselskapet.

Aksjeeierne er fastboende med folkeregistrert adresse i forsyningsområdet og foretak med registrert forretningskommune innenfor forsyningsområdet.

Informasjon fra TrønderEnergi Nett

Neste strømregning vil komme fra TrønderEnergi, og her vil nettleie for januar, februar og mars være fakturert. Deretter vil det bli ordinær drift med faktura hver måned.

Når du har mottatt den første fakturaen, kan du enkelt opprette bruker eller logge inn på Din Side med mobilnummer og engangspassord. Din Side er alltid åpen og gir deg oversikt over anlegg, strømforbruk, faktura, betalingsutsettelse, melding om flytting og flere nyttige funksjoner.

Dersom du har avtale med kraftleverandør som tilbyr felles faktura for nett og strøm, vil nettleien inngå i beløpet du betaler kraftleverandøren. Da oversender nettselskapet sine fakturadetaljer til den aktuelle kraftleverandøren. Dette vil tydelig fremgå av kraftleverandørens faktura.