På et ekstraordinært årsmøte torsdag 22. juni, vedtok Kraftlagets årsmøteutsendinger enstemmig å selge nett- og omsetningsvirksomheten til TrønderEnergi.

Selve overdragelsen skjer ved årsskifte 2018. Samtidig gjøres Kraftlaget om fra samvirkeforetak til aksjeselskap. Alle ansatte skal fortsatt ha base i eksisterende lokaler på Berkåk, både de som berøres av overdragelsen og de som fortsatt blir under Kraftlaget.

Everksjef Kristin Reitan, som har ledet forhandlingene fra Kraftlagets side, er fornøyd med avtalen som er inngått. Et solid miljø med energikompetanse er sikret i vår region, og kundene våre får nyte godt av TrønderEnergi sin lave nettleie og gunstige ordning for anleggsbidrag.

Kraftlaget skal fortsatt være en synlig aktør i lokalsamfunnet, og vi vil bidra til lag og organisasjoner som før.