TrønderEnergi har ikke glemt oss! Vi har fått informasjon om at strømregningen med forbruket for januar, februar og mars blir forsinket. TrønderEnergi vil sende den ut så snart alt er konvertert og i orden. Videre fremover vil vi motta månedlige fakturaer.