Mandag 28. mai kl. 1900 – 2100 skal vi gjennomføre vår første generalforsamling. Møtet er i samfunnshuset på Berkåk.

Innkalling og sakliste skal være utsendt til alle aksjonærene, men du ser den også her:

Sakliste

Møtet startes med en 30 min informasjon om hvorfor og hvordan Kraftlaget ble aksjeselskap.

1/18     Åpning av møtet og registering av fremmøtte aksjonærer.

2/18     Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.

3/18    Godkjenning av innkalling og sakliste.

4/18    Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2017 .

5/18    Valg av styre, valgkomite og revisor.

6/18    Fastsetting av godtgjørelse til styret og revisor.

7/18    Planer og budsjett 2018.        .

8/18    Endring av vedtektenes § 3, jfr. krav fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

9/18    Vedta retningslinjer for bistand til lokale allmennyttige formål, jfr.

vedtektenes 4, samt tildelinger 2018.

10/18  Vedta instruks for valgkomiteen, jfr. vedtektenes § 16.

Siden dette er vår første generalforsamling ønsker vi påmelding til telefon 72 42 80 00, SMS til 488 44 870 eller til e-post lillian@krk.no innen 23.5.2018.

Sakspapirer til generalforsamlingen 28.5.2018 finner du ved å trykke her.