Kraftlaget er sponsor til Forskerfabrikkens sommerskole! Sommerskolen er for elever som begynner i 5., 6. eller 7. klassen til høsten, og Kraftlaget håper at elever i Rennebu og Kvikne kan være interessert i å delta!

Sommerskolen arrangeres for første gang i Rennebu og Oppdal, og foregår på Oppdal Videregående Skole i uke 26 (26.-30. juni). Det åpnes for påmelding mandag 27. mars kl. 1400, og ettersom det er et begrenset antall plasser, er det lurt å være raskt ute. På grunn av lokale sponsorer, er egenandelen satt ned fra kr 2995,- til kr 995,-!

Her finner du mer informasjon om sommerskolen på Oppdal, og informasjon om påmelding!

Se også https://www.forskerfabrikken.no/

Bildet er fra da Ingunn fra Forskerfabrikken besøkte 6. klasse ved Berkåk skole.