Vi vil i disse dager utbetale andelskapitalen i henhold til vedtak i vårt årsmøte 22.6.2017.

I samsvar med våre vedtekter følger andelene strømanlegget, og det er eiere av strømanlegg pr 1.7.2017 som får utbetalt andelskapitalen.

Eiere av strømanlegg som har blitt frakoblet for mange år siden, må ta kontakt med oss slik at vi får sjekket om de har andelskapital til gode.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål!