Kvikne-Rennebu Kraftlaget har etter en lang prosess blitt omdannet fra samvirkeforetak til aksjeselskap. Det nye firmanavnet er nå Kvikne-Rennebu Kraftlag AS.

Regler og vedtekter fra samvirkeforetaket er så langt det lar seg gjøre, blitt videreført i det nye aksjeselskapet.

Aksjeeierne er fastboende med folkeregistrert adresse i forsyningsområdet og foretak med registrert forretningskommune innenfor forsyningsområdet.

Brev med informasjon om tildelt aksjekapital kommer i begynnelsen av mars.