KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA, Postmyrveien 21, 7391 RENNEBU

post@krk.no

SENTRALBORD 72 42 80 00

FEILMELDING 72 42 80 01

 • Kristin Reitan

  Everksjef

  920 80 828

 • Arild Bruheim

  Regnskapssjef

  416 56 992

 • Tor Olav Østerås

  Personalleder

  416 56 995

 • Sindre Haugerud Wold

  Daglig leder Installasjon

  986 90 744

 • Lars Brattset

  Installatør

  905 81 116

 • Lars Stokke

  Saksbehandler

  908 64 867

 • Bård Bjørsagård

  Elektriker

  917 82 017

 • Jan Erik Knutsen

  Elektriker

  971 12 428

 • Øyvind Paulsen Eriksen

  Elektriker

  930 29 707

 • Tore Øverland

  Elektriker

  975 28 673

 • Daniel Bertelsen

  Elektriker

  476 56 443

 • Arne Dragset

  Elektriker

  908 22 785

 • Markus Nyberg

  Lærling elektrikerfaget

  413 77 264

 • Egil Berntsen

  Lærling elektrikerfaget

  902 43 751

 • Knut Ingvar Havdal

  Tilsynsinspektør Det Lokale Eltilsyn

  905 17 172

 • Kjetil Asphaug

  Avdelingsleder Nett

  975 60 280

 • Ketil Sørløkk

  Planlegger Nett/ NIS-ansvarlig

  975 60 370

 • Tommy Knutsen

  Nettmedarbeider

  996 29 933

 • Per Måren

  Energimontør

  908 64 869

 • Tormod Kjølstad Solberg

  Energimontør

  993 05 260

 • Ken Andre Teigen

  Energimontør

  957 97 430

 • Helge Olav Almås

  Hjelpearbeider

  414 33 146

 • Erik Lund

  Energimontør

  941 93 094

 • Niklas Nyberg

  Lærling energimontør

  917 82 876

 • Mathias Nygård

  Lærling energimontør

  412 19 840

 • Martin Skamfer Bjerkås

  Lærling energimontør

  404 93 063

 • Rolv Kolbjørn Kjeka

  Resepsjon

  930 52 139

 • Lillian Kleffelgård

  Administrasjonssekretær

  997 42 462

 • Irene Stokke

  Renholder