Kvikne-Rennebu Kraftlag AS kjøper alle aksjene i Rise Elektro AS i Soknedal.
Kvikne-Rennebu Kraftlag AS starter dermed sin ekspansjon inn i det regionale elektroinstallasjonsmarkedet.

Rise Elektro som ble grunnlagt i 1998, har solid erfaring innen servicemarkedet, og spesielt innenfor større prosjekter. Selskapet er en velkjent bedrift i det regionale elektroinstallasjonsmarkedet. «Kjøpet av Rise Elektro er et ledd i å styrke oss ytterligere innenfor elektro. Selskapets erfaring og kompetanse vil øke vår konkurransekraft i et voksende regionalt marked. Vi ser at oppdragsmengden øker innenfor store prosjektoppdrag og service. Med Rise Elektro sin bransjeerfaring vil vi sammen klare å tilby kundene flerfaglige løsninger og stå sterkere inn i fremtiden», sier Per Inge Henriksen, styreleder i Kvikne-Rennebu Kraftlag AS. Kraftlaget vil opprette et datterselskap for elektrovirksomheten som Rise Elektro skal fusjoneres inn i. Det nye selskapet skal hete Kraftlaget Rise Elektro AS og ledes av Sindre Haugerud Wold. Virksomhetens hovedkontor vil være på Berkåk, mens en montørbase vil være lokalisert i Soknedal sentrum. Rise Elektro sine kunder kan forholde seg til sine kjente kontaktpunkter i selskapet også etter fusjonen. «Dette er meget bra for oss i Rise Elektro. Det nye selskapet vil gi oss gode forutsetninger for videre vekst i det regionale markedet. Det skal bli spennende å være med på å bygge opp et nytt selskap med kompetente medarbeidere», sier Bjørn Rise, daglig leder i Rise Elektro. «Rise Elektro er en solid og faglig sterk bedrift, og besitter ressurser som vil passe perfekt inn i det nye selskapet. Vi er overbevist om at den totale kompetansen vi vil besitte i det nye selskapet vil være meget positivt for kundene», sier Sindre Haugerud Wold, avdelingsleder i Kvikne-Rennebu Kraftlag AS.

Kvikne-Rennebu Kraftlag AS overtok alle aksjene i Rise Elektro AS med virkning fra 19.03.2018. Alle de 14 ansatte i Rise Elektro AS blir med over til det nye selskapet.