Bård Bjørsagård har akkurat avlagt eksamen innen termografering og el-kontroll innen næring. Termografering er et spesielt nyttig hjelpemiddel i arbeidet med å forebygge skader i elektriske anlegg. En del forsikringsselskaper krever også termografering ved el-kontroll, og dette vil trolig bli et krav hos andre selskaper på sikt.

RING OSS PÅ 72 42 80 10 FOR Å BESTILLE TERMOGRAFERING, EL-KONTROLL I BOLIG ELLER EL-KONTROLL I NÆRING!

 

Du kan for øvrig lese mer om termografering i menyen til venstre.