Kvikne-Rennebu Kraftlag SA tilbyr pr. dato kraft bare til kunder i vårt konsesjonsområde. Det betyr at vi selger kraft i hele Rennebu kommune, på Kvikne i Tynset kommune og på den delen av Nerskogen som ligger i Oppdal kommune.

Vær trygg på at du betaler riktig kraftpris. Vi selger kraft til Markedspris som er kraft basert på innkjøpspris. Nesten alle våre kunder har dette produktet og det har over tid vært den klart mest gunstige måten å kjøpe kraft på.