DAGLIG LEDER OG INSTALLATØR

Installasjon ønsker et nytt lederteam med en daglig leder som har sans for «butikk» og en installatør som liker å skape gode løsninger sammen med elektrikerne.

I dag er Installasjon en avdeling i Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. Det er omstruktureringer på gang, og det er planer om at Installasjon skal skilles ut som et eget selskap. Kraftlaget med sin soliditet vil fortsatt være eier i selskapet.

Installasjon ønsker å utvikle seg og vokse videre. Derfor trenges noen som kan ta tak og sette retningen fremover.

Installasjon tar alle typer installasjonsoppdrag innen hus, hytter og næring:

 • Har samarbeidsavtaler med flere hytteleverandører i området.
 • Foretar brannforebyggende el-kontroll iht. NEK 405.1-3.
 • Er sertifisert for bruk av IR-kamera.
 • Utfører alarmanlegg, tele/data nett.
 • Har utstyr og kompetanse for terminering og sveising i fiberanlegg.

Vi er ansett som en kvalitetsbevisst leverandør, har gode lokaler, godt tilrettelagte arealer for lager og kundekontakt, med en omsetning på rundt 10 mill de 3 siste årene.

 

Ønskede kvalifikasjoner daglig leder:

 • Relevant utdanning og erfaring.
 • Ha ønske om å skape resultater og kommunisere godt med kundene.
 • Synlig og motiverende ledelse som får de ansatte til å yte det lille ekstra.
 • Strukturert nok til å ha kontroll på budsjetter, Internkontroll, HMS og personalsaker.
 • Håndtere IT-verktøy, og gjøre det til et konkurransefortrinn for selskapet.
 • Være med på, og se mulighetene i, «det grønne skiftet».
 • Vi skal tilby løsninger til de som kjøper seg en livsstil i form av miljøvennlige og fornybare løsninger. Her er det en rivende teknologiutvikling som daglig leder må ha interesse for å tilegne seg sammen med de ansatte.

 

Ønskede kvalifikasjoner Installatør:

 • Installatøren må ha godkjent Installatørprøve gruppe L.
 • Være opptatt av å holde seg oppdatert på lover og regler og klare å skape gode løsninger innenfor disse.
 • Installatøren må ha evnen til å jobbe godt sammen med elektrikerne, og være en faglig inspirator og mentor.

 

Vi er opptatt av å ha godt humør i hverdagen!

 

Våre verdier er «OSS»

 • Offensiv
 • Stolt
 • Synlig

 

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser.
 • 100% stilling, fleksibel arbeidstid.
 • Innholdsrike dager, med stor variasjon i utfordringer og oppgaver.
 • Et meget hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med høy kompetanse

 

Ønsker du ytterligere opplysninger ta gjerne kontakt med Everksjef Kristin Reitan, tlf. 920 80 828 eller Avantas ved rådgiver Ketil Selven,  tlf. 907 56 180.

 

Vennligst registrer deg som søker på www.avantas.no innen 31.mai 2017