Organisasjon

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA er organisert som et samvirkeforetak, og eies i sin helhet av våre fastboende nettkunder.

Kraftlagets øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet har 14 medlemmer. Rennebu og Tynset kommuner velger 2 medlemmer hver og andelseierne 10 medlemmer.

Selskapet ledes av et styre på 6 medlemmer. 5 medlemmer velges av årsmøtet og 1 medlem velges av og blant de ansatte. Elverksjefen står for den daglige ledelse av bedriften.

 

Formål

Vårt hovedformål er å sørge for tilstrekkelig og sikker energiforsyning av tilfredsstillende kvalitet til våre kunder i forsyningsområdet.