Vedtektene ble sist oppdatert på ekstraordinært årsmøtet 22. juni 2017.

Her kan du lese vedtektene for Kraftlaget.