40 år i Kraftlaget

Den 1. november var det 40 år siden Magne Kleffelgård startet ved Kraftlaget! Magne startet som elektriker. Etter hvert ble det en del reparasjoner og serviceoppdrag, og dette ble spesielt aktuelt da Kraftlaget startet opp elektrobutikken i Postmyrveien først på 80-tallet. I tillegg til reparasjoner av husholdningsapparater, ble det også service på kjøledisker, reparasjon av landbruksutstyr og ulike oppdrag innen industrien.  I 1984-1985 hadde Magne ett års permisjon, og var da ansatt hos Norske Meierier. I denne perioden var han blant annet med på å bygge opp det elektriske anlegget i Bremykt-fabrikken i Meldal. I de siste 8 årene har Magne vært tilknyttet Nettavdelingen  ved Kraftlaget.

Magne sier at han i løpet av disse 40 årene har blitt veldig godt mottatt av kundene i Rennebu og på Kvikne. Det setter han stor pris på!

 

VISSTE DU AT MAGNE HADDE EN TIMELØNN PÅ 23,06 KR I 1976?

 

 

 

 

7. november 2014