KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG AS, Postmyrveien 21, 7391 RENNEBU

post@krk.no

SENTRALBORD 72 42 80 00

 • Arild Bruheim

  Daglig leder

  416 56 992

 • Rolv Kolbjørn Kjeka

  Resepsjon

  930 52 139

 • Lillian Kleffelgård

  Administrasjonssekretær

  997 42 462