KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG AS, Postmyrveien 21, 7391 RENNEBU

post@krk.no

SENTRALBORD 72 42 80 00

  • Arild Bruheim

    Daglig leder

    416 56 992

  • Rolv Kolbjørn Kjeka

    Resepsjon

    930 52 139