KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG AS, Postmyrveien 21, 7391 RENNEBU

post@krk.no

SENTRALBORD 72 42 80 00

 • Arild Bruheim

  Daglig leder

  416 56 992

 • Sindre Haugerud Wold

  Daglig leder Kraftlaget Rise Elektro AS

  986 90 744

 • Lars Brattset

  Faglig leder

  905 81 116

 • Bård Bjørsagård

  Elektriker

  917 82 017

 • Lars Stokke

  Saksbehandler

  908 64 867

 • Tore Øverland

  Elektriker

  975 28 673

 • Øyvind Paulsen Eriksen

  Elektriker

  930 29 707

 • Arne Dragset

  Elektriker

  908 22 785

 • Roger Rise

  Elektriker

  916 32 967

 • Markus Nyberg

  Elektriker

  413 77 264

 • Egil Berntsen

  Lærling elektrikerfaget

  902 43 751

 • Rolv Kolbjørn Kjeka

  Resepsjon

  930 52 139

 • Lillian Kleffelgård

  Administrasjonssekretær

  997 42 462

 • Irene Stokke

  Renholder