Årsmøte på Orkelbogen

Kraftlaget kunne ønske velkommen til årsmøte i flotte lokaler på Orkelbogen Friluftssenter. Tirsdag 12. mai deltok de tillitsvalgte, styret og noen fra administrasjonen på møtet. Årsberetning, årsregnskap og beretning fra revisor og kontrollkomitteen ble gjennomgått. Alle årsmøtesakene ble enstemmig vedtatt.

19. mai 2015