Avtalene signert

Onsdag 3. januar ble avtalene mellom Kraftlaget og TrønderEnergi Nett og TrønderEnergi Marked signert. Fra 1.1.2018 er nettvirksomheten vår en del av TrønderEnergi Nett, og omsetningsvirksomheten overtas av TrønderEnergi Marked. På bildet er vår styreleder Per Inge Henriksen, Kristin Reitan og nettdirektør for TrønderEnergi Bård Olav Uthus.

4. januar 2018