Besøk av studenter

For første gang har vi studenter som skriver bacheloroppgaven sin for Kraftlaget. De tre er fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for Teknologi og Program for elektro- og datateknikk, og oppgaven omhandler tap i nettet vårt. Det er gjennom kompetanseprogrammet Talentverket og Nasjonalparken Næringshage at prosjektet har kommet i gang. På bildet ser du fra venstre veileder Ola Furuhaug, studentene Lars Martin Husby, Eirik Movinkel og Fredrik Babinski, og vår egen Kristin.

20. mars 2015