FJERNAVLESTE STRØMMÅLERE

Vi jobber stadig med å skifte ut strømmålerne i forsyningsområdet vårt. I det siste har vi byttet målere på Innset, Ulsberg, Gisnadalen og Havdal. Storparten av hus- og hytteeiere i dette området har blitt kontaktet av oss, og vi er svært godt fornøyd med velviljen vi møter hos våre kunder.

Videre fremdrift er å fullføre målerbyttene på Berkåk. Her er det stort sett næringsbygg som står igjen. På Nerskogen ønsker vi å bruke høstdagene til å nå hytteeiere som ikke har fått byttet målere allerede. Senere står Kvikne for tur, samt å fortsette på Stamnan, Voll og Grindal.

På bildet ser vi Erik Lund, som sammen med Lars Stokke, Per Måren, Jan Erik Knutsen og Knut Havdal har byttet storparten av målerne våre.

16. desember 2016