Kraftlagets generalforsamling i 2019 fant sted mandag 3. juni.

Du finner referat fra møtet her.

Sakspapirene til generalforsamlingen finner du her