Ifølge DSB skyldes 21,4 prosent av alle boligbranner feil i elektriske installasjoner.

Derfor er det viktig med el-sikkerhet. Både gjennom tilsyn og sikker installering av anlegget i din bolig. Kun faglærte elektrikere har lov til å utføre el-installasjoner. Det er noe mange glemmer. Gjennom at man kan kjøpe installasjonsvarer i butikker er det lett å glemme at man ikke også kan installere disse selv. Å være hobbyelektriker kan skape store farer i hjemmet. 27. juni skrev aftenposten.no en artikkel om akkurat dette temaet. Den kan du lese her.

Likevel er det noen installasjoner privatperson har lov til å gjennomføre.
Disse er:

1. Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording
2. Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording
3. Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere
4. Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt
5. Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg
6. Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

7. Effekten ikke overstiger 200 VA
8. Monterings- og bruksanvisning følges nøye
9. Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll
10. Tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. 7. og 9.
Her hos Kraftlaget har vi dyktige installatører som kan hjelpe deg med å få god energi i alle rom, på en trygg, sikker og lovlig måte.

 

Kilder:
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2010/Tema/Tema-BrannElektrisk.pdf
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/Hva-kan-privatpersoner-gjore-selv-pa-det-elektriske-anlegget/
http://www.aftenposten.no/bolig/Har-du-lagt-varmekablene-selv-I-verste-fall-ma-gulvet-hugges-opp–7232533.html#.U95Z1CauiqN.facebook