Kraftlagets dugnadspris

 

VISSTE DU AT DET ER JOBBET OVER 100 000 DUGNADSTIMER SIDEN OPPSTARTEN AV RENNEBUMARTNAN?

Det syns Kraftlaget er overveldende, og vi ønsker å hedre denne dugnadsinnsatsen!

De frivillige er en utrolig viktig del av Rennebumartnan. Uten den iherdige innsatsen til enkeltpersoner, lag og foreninger, hadde det ikke blitt noen martna. Kraftlaget er opptatt av å hylle frivillig arbeid i lokalmiljøet, og vi ser at dugnadsinnsatsen gir god energi til utstillere og besøkende. Innsatsen i dagene før, under og etter Rennebumartnan, gir lag og organisasjoner ressurser til sine satsningsområder.

 

Hvem syns du fortjener årets dugnadsprisen?

Send oss ditt tips med en kort begrunnelse til lillian@krk.no innen 11. august 2019.

 

Den som kan motta Kraftlagets dugnadspris, må:

  • Gi god energi til folk.
  • Utvise en dugnadsinnsats ut over det som kan forventes.
  • Være positiv og lettbedt.
  • I særlig grad jobbe til det beste for Rennebumartnan.

Kåring

  • Kraftlaget og Rennebumartnan avgjør hvem prisen tildeles.

Utdeling

  • Prisen deles ut under selve Rennebumartnan.