Kraftlagsmidler 2021

Tildeling av kraftlagsmidler er ferdig behandlet og av 31 gode søknader har nå 15 fått svar på at de har fått midler til sitt prosjekt. Totalt deler vi ut kr 363 500,-

Styret prioriterte prosjekt som sprer glede, og som skaper god folkehelse gjennom aktivitet, deltakelse og engasjement.

Disse ble tildelt midler:

 • Rennebu Frisbeeklubb
 • Voll grendalag
 • Yset Vel
 • Skjolden musikk og kultur
 • Kvikne Songlag
 • Tynset Røde Kors
 • Innset Ulsberg grendalag
 • Hverdagsrehabiliteringsgruppa
 • Rennebu barne- og ungdomsskole
 • Barnas Naturverden
 • Solviljen 4H
 • Rennebu Frivilligsentral
 • Rennebu Røde Kors
 • NMK Rennebu
 • Kunstprosjektet Jøkul
 • Rennebu Kommune
2. juni 2021

Trenger du elektriker?

Ta kontakt med oss!

   Ring 724 28 010

 

10. november 2020

Formuesverdi på aksjer

Kraftlagets aksjer har en formuesverdien pr. aksje på kr 1,74

Hvis du har 30 000 aksjer, vil formuesverdien bli:

1,74 kr/aksje x 30 000 aksjer = 52 200 kr

Aksjer som ikke er børsnotert verdsettes til 75 prosent av aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før skattefastsettingsåret fordelt etter pålydende.

52 200 kr x 0,75 = 39 150 kr

I 2020 betales det formuesskatt etter en sats på 0,85 prosent for nettoformue over 1,5 millioner kroner. En andel av formuesskatten går til staten, men størstedelen tilfaller kommunen skattebetaleren bor i.

39 150 kr x 0,0085 = 332,78 kr, og av dette der det din kommune som mottar det meste.

3. mars 2020

Tulipanaksjon 2019

Kraftlaget har i mange år støttet Rennebu Lions Club  sin Tulipanaksjon, og deres arbeid for barn og unge i Rennebu. Og alle de bukettene vi får, har vi valgt å gi bort. I år bestemte vi oss for å be hjemmesykepleien i Rennebu og på Kvikne om å ta med en bukett til sine brukere. Og det var glade og takknemlige sykepleiere som sa ja til å hjelpe oss. På bildet har Minda Frengstad fått en bukett tulipaner fra Randi Moan, som jobber i hjemmetjenesten på Kvikne.

29. april 2019

Kraftlagsmidlene som ble utdelt i fjor sommer har begynt å gi resultater. Rennebu menighetsråd søkte om midler til å lage en jubileumsbok i forbindelse med Rennebu kirke sitt 350-årsjubileum. Vi har fått ett eksemplar av boken, og er imponert over arbeidet som er lagt ned.

Til sammen seks søknader ble plukket ut til å motta midler. Disse er:

 • Rennebu Menighetsråd – Jubileumsbok Rennebu kirke 350 år
 • Kvikne Samfunnshus – Renovering av toaletter
 • Rennebu Barne- og ungdomsskole – First Lego League
 • Rennebu kommune – Krafttak for sang
 • Trollhøttas venner – Dagsturhytte ved Trollfoten
 • «Vebjørn fortjener en statue»-komiteen – Statue av OL-vinner Vebjørn Rodal

Vi har tidligere skrevet om Trollhøtta, og vi er stolte av at våre midler kunne være med på å realisere noe som ble så fint og vellykket.

15. januar 2019

Trollfoten-hytta

Kraftlaget er STOLT over at Kraftlagsmidlene er med på å realisere Trollfoten-hytta! Da vi publiserte Kraftlagsmidlene, ønsket vi oss prosjekter som kunne spre glede og aktivitet. Og Trollfoten-hytta må sies å kunne være midt i blinken! Vi anbefaler alle til å ta turen får å se hvor fint det har blitt   GOD ENERGI TIL FOLK!

21. september 2018

Næringsfrokost

Onsdag 11. april arrangerte vi næringsfrokost for Rennebu Næringsforening. Vi serverte «Smaken av Rennebu», og dette ble veldig godt mottatt! Vi fikk god hjelp fra Mjuklia til å fylle en matboks med pålegg produsert i Rennebu. I boksen lå bl a egg fra Mjuklias egne høner, hjortepølse fra Hognamat, Åskeladd og Råblå fra Grindal Ysteri, lynghonning fra RennBier og ripsgele fra Mjuklia! Ferske brødvarer ble levert av Kroken Bakeri. Nærlingslivet i Rennebu fikk også et innblikk i hvordan Kraftlaget har lykkes i en omstillingsprosess, samt framtidig vekst i Installasjonsavdelingen. Takk til alle som deltok!

11. april 2018

Vi minner om at alle henvendelser om strømregning, abonnement og feilmeldinger etc. må skje til TrønderEnergi Nett AS. De kan kontaktes på 73 50 00 50, eller ved å gå inn på hjemmesiden til TrønderEnergi Nett.

 

 

20. mars 2018

Avtalene signert

Onsdag 3. januar ble avtalene mellom Kraftlaget og TrønderEnergi Nett og TrønderEnergi Marked signert. Fra 1.1.2018 er nettvirksomheten vår en del av TrønderEnergi Nett, og omsetningsvirksomheten overtas av TrønderEnergi Marked. På bildet er vår styreleder Per Inge Henriksen, Kristin Reitan og nettdirektør for TrønderEnergi Bård Olav Uthus.

4. januar 2018

Takk til Kristin

Mandag denne uka hadde vi en trivelig juleavslutning i Mjuklia sammen med alle ansatte, Kraftlagets pensjonister og vårt styre. Det ble også litt vemodig, da dette er siste gangen alle avdelinger er samlet. Samtidig ble Kristin takket for sin innsats som e-verksjef de siste fem årene. Styreleder Per Inge Henriksen holdt tale og overrakte Kristin blomster. Kristin har startet i sin nye jobb i Energi Norge, og vi ønsker henne lykke til videre.

19. desember 2017

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA blir aksjeselskap

Som tidligere informert har Kraftlaget solgt nettvirksomheten og bredbåndvirksomheten til Trønderenergi Nett AS og omsetningsvirksomheten til Trønderenergi Marked AS. Dette skjer formelt 1.1.2018. I den forbindelse må Kraftlaget omdannes fra et samvirkeforetak til et aksjeselskap. Det blir i disse dager sendt ut et informasjonsbrev vedrørende denne omdanningen til alle våre kunder.

Dagens andelseiere (heretter kalt medlemmer) vil bli aksjeeiere i det omdannede selskapet. Rennebu Kraftlag ble stiftet i 1952, og Kvikne Kraftlag ble innlemmet i 1976. Det har opp gjennom årene vært litt ulik praksis om hvem som har blitt medlemmer. For å få til en så rettferdig fordeling av aksjene som mulig, har ekstraordinært årsmøte den 22.6.2017 i Kvikne-Rennebu Kraftlag SA vedtatt en nødvendig oppdatering av andelseierregisteret. Det går i korthet ut på følgende:

 • Samtlige andeler innløses til pålydende, og medlemskapet knyttet til andelen i Kraftlaget opphører. Dette vil bli utbetalt i løpet av høsten.
 • Alle nettkunder som har folkeregistrert adresse eller forretningskommune innenfor Kraftlagets forsyningsområdet1 tas opp som medlemmer.
 • Medlemskapet er gratis og opphører når du ikke er nettkunde hos Kraftlaget lenger.
 • Ønsker du ikke å bli medlem i Kvikne-Rennebu Kraftlag SA er det mulig å reservere seg mot dette ved å gi oss beskjed innen 31.10.2017.

Ved omdanningen fra samvirkeforetak til aksjeselskap vil medlemmer som tilfredsstiller samhandlingskravet på omdanningstidspunktet, få tildelt aksjer i Kvikne-Rennebu Kraftlag AS. Disse vil motta et brev om hvor mange aksjer de får. Mer utfyllende informasjon om omdanningen til aksjeselskap er beskrevet i følgende dokumenter:

 

1 Vårt forsyningsområde er Kvikne i Tynset kommune, Rennebu kommune inklusiv den delen av Nerskogen som ligger i Oppdal kommune samt Frostmyran i Meldal kommune.

3. november 2017

Ny installatør på plass

Vi har vært så heldige å få Lars Brattset med på laget! Mandag 2. oktober hadde han sin første dag som ny installatør i Installasjonsavdelingen. Lars kommer fra jobben som installatør ved Eltel Networks i Bodø. Senere i oktober begynner også Sindre Haugerud Wold som daglig leder i avdelingen.

16. oktober 2017

Erik med sitt andre fagbrev

I sommer tok Erik Lund sitt andre fagbrev, og i tillegg til fagbrev i Elektrikerfaget, har han nå også bestått fagprøven i Energimontørfaget. Erik jobber ved Nettavdelingen på Kraftlaget, og vil ved årsskifte bli med over til Trønderenergi. Vi ønsker Erik lykke til med fagbrevet og det videre arbeidet som fagmann.

21. august 2017

Lions’ tulipanaksjon

Kraftlaget har også i år støttet Lions’ Tulipanaksjon i Rennebu. I år gir vi tulipaner til omsorgsboligene i Joveien, Løkkjbakkveien og på Voll. Vi håper tulipanene vil gi mye god energi til både beboere og ansatte!

27. april 2017

HURRA FOR PER!

Per Lidvin Måren blir faktisk 60 år 1. april! Vi på Kraftlaget gratulerer så mye med dagen! Personalsjef Tor Olav overrekker her blomster, og vi har feiret med kaffe og kake.

31. mars 2017

113 utrykninger til komfyrbranner

Fersk statistikk fra DSB viser at det var 113 utrykninger til komfyrbranner i Sør-Trøndelag i 2016. Én enkel komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

Brannvesenet rykket i fjor ut til 3 138 branner i private hjem i Norge, hele 1 344 av disse var branner eller branntilløp på komfyren.

– De fleste sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, eller da babyen begynte å skrike på soverommet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til for at en brann skal blusse opp og komme ut av kontroll, sier tilsynsinspektør Knut I Havdal ved Kraftlaget.

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt hos flere elektronikkbutikker, i en rekke kjøkkenbutikker og i nettbutikker.

– De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men flest omkommer i branner om natten. Da er det ofte unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes. Berusede personer har svekket dømmekraft og oppmerksomhet, og kan fort sovne fra komfyren, sier Havdal.

Slik fungerer komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

– Hold oppsikt under matlaging, skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt i matlagingen, rengjør ventilator jevnlig og pass på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det, sier Havdal.

Komfyrvaktkampanjen

Onsdag 8. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet rundt de altfor mange komfyrbrannene. En komfyrvakt kan begrense skadene og hindre at en komfyrbrann utvikler seg til å bli alvorlig. Under kampanjen vil over 200 brannvesen, feiervesen og elektrisitetstilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet.

Som del av kampanjen vil det bli installert en komfyrvakt hos noen som har behov for det i de kommunene som deltar.

Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk Brannbefals Landsforbund, Feiermesterens landsforening, Branninformasjonsforum, Det lokale eltilsyn, Sakkyndige selskap, Nelfo og Brannløftet.

Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no.

 

Kontaktpersoner lokalt:

Knut I Havdal, Det lokle eltilsyn 905 17 172.

 

 

7. februar 2017

FJERNAVLESTE STRØMMÅLERE

Vi jobber stadig med å skifte ut strømmålerne i forsyningsområdet vårt. I det siste har vi byttet målere på Innset, Ulsberg, Gisnadalen og Havdal. Storparten av hus- og hytteeiere i dette området har blitt kontaktet av oss, og vi er svært godt fornøyd med velviljen vi møter hos våre kunder.

Videre fremdrift er å fullføre målerbyttene på Berkåk. Her er det stort sett næringsbygg som står igjen. På Nerskogen ønsker vi å bruke høstdagene til å nå hytteeiere som ikke har fått byttet målere allerede. Senere står Kvikne for tur, samt å fortsette på Stamnan, Voll og Grindal.

På bildet ser vi Erik Lund, som sammen med Lars Stokke, Per Måren, Jan Erik Knutsen og Knut Havdal har byttet storparten av målerne våre.

16. desember 2016

Tulipaner

Kraftlaget har også i år støttet Lions tulipanaksjon, og i år gir vi tulipaner til de brukerne som får levert middag gjennom hjemmetjenesten i Rennebu. Rennebu frivilligsentral vil derfor levere en tulipanbukett sammen med dagens middag. Helge Aalbu, som er nestleder ved Helse og omsorg, mottok tulipanene gitt av Kristin. En av Lions hjertesaker er forebyggende arbeid blant barn og unge. Så denne gangen syntes vi det var en fint å støtte ungdommen med penger, mens det blir blomster på noen av de eldste.Tulipanaksjon 2016

 

28. april 2016

Bedriftsskirennet 2016

Et vellykket bedriftsskirenn ble gjennomført lørdag 2. april. Ilvang Byggservice stakk av med seieren for beste idealtid, mens Kraftverkene i Orkla sikret seg hurtigpokalen.

Øvrige resultater for hurtigpokal og for idealtid, og offisiell resultatliste ser du nedenfor:

Hurtigpokal og idealtid.

Offisiell resultatliste.

5. april 2016