Rehabilitering av høyspentlinja på Stamnan

Nettavdelingen planlegger rehabilitering av høyspentlinja på Stamnan. Les mer om saken ved å gå inn på krknett.no.

19. februar 2016

Nye strømmålere

Per Måren og Erik Lund har startet arbeidet med å bytte ut strømmålerne på Berkåk. Det er NVE sine krav om at alle skal ha nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019 som er bakgrunnen for dette. Resten av forsyningsområdet får nye målere etter hvert, og alle vil på forhånd få beskjed via sms eller telefonsamtale.

De nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Du kan lese mer om smarte strømmålere (AMS) ved å trykke her.

15. januar 2016

Vi gratulerer Niklas med fagbrev!

Onsdag 16. oktober 2015 uka tok Niklas Nyberg fagbrev i elektrikerfaget, og kan med rette kalle seg elektriker. Vi feiret med kake på spiserommet, mens Niklas selv måtte fullføre en jobb på ei hytte på Nerskogen. Vi sparte en kakebit!

16. oktober 2015

På Kraftlaget i 35 år

Høsten 2015 var det faktisk 35 år siden Lars Stokke begynte hos Kraftlaget!  Dette ble markert med blomsteroverrekkelse.

16. oktober 2015

Hurra for Kristin

11. oktober 2015 ble Kristin 50 år! Hun ble møtt med røde roser og rosa pult da hun kom på jobb. Vi på Kraftlaget gratulerer sjefen vår så mye med dagen!

12. oktober 2015

Vinner av fotokonkurransen

Vinneren av fotokonkurransen som vi lanserte i årsmeldingen for 2014 er kåret! Liv Kristoffersen sendte inn et fint bilde av Ramshøpiken, og er den heldige vinneren av et gavekort på 1000 kr. «Toppen av Ramshøpiken under sukkerspinnskyer gir meg god energi :-)», skriver Liv i e-posten vi fikk sammen med bildet. Gavekortet kan hentes i resepsjonen på Kraftlaget. Vi gratulerer!

13. august 2015

HURRA FOR KETIL!

I dag fyller Ketil Sørløkk 50 år! Ballonger og serpentiner møtte Ketil på kontoret i dag, og vi skal feire med kake i løpet av dagen. Vi gratulerer Ketil med dagen, og ønsker han tillykke med neste 50 år!

10. juli 2015

Magne er pensjonist

Magne - kakeTirsdag 30. juni hadde Magne Kleffelgård sin siste arbeidsdag for Kraftlaget. Etter over 40 år ved Kraftlaget, trer han nå inn i pensjonistenes rekker. Dette ble markert både på Kraftlagets sommerfest ved Minilla, og med kake på spiserommet. Vi ønsker Magne lykke til som pensjonist!

2. juli 2015

HUSKER DU FOTOKONKURRANSEN VÅR?

Vi ønsker gjerne bilder med tilknytning til forsyningsområdet vårt, men det viktigste er at de gir GOD ENERGI. Vi vil bruke bildene vi mottar til markedsføring og annonsering.

Send bilder til post@krk.no innen 1. juli 2015.

De tre beste bildene premieres med gavekort på 1000 kr og 500 kr.

29. juni 2015

Årsrapporten for 2014

Årsrapporten for 2014 er ferdig! Den vil etter hvert bli sendt ut til alle husstander i Rennebu og på Kvikne. Du kan også laste den ned ved å trykke her.

 

4. juni 2015

Rissa Kraftlag og Nord-Østerdal Kraftlag på besøk

Kraftbransjen vil trolig møte en del utfordringer i årene som kommer. Myndighetene gir nye pålegg, og det signaliseres at dagens struktur må endres. I forbindelse med dette, inviterte Kraftlaget Per Arne Sæther fra Rissa Kraftlag og Ivar Often fra Nord-Østerdal Kraftlag for å høre hvilke muligheter de ser for seg.

Per Arne Sæther

Daglig leder i Rissa Kraftlag SA, Per Arne Sæther, delte sine erfaringer med Kraftlagets styret og utvidet lederteam.

 

Kristin og Often

Her er Kristin sammen med Ivar Müller Often, som er daglig leder i Nord-Østerdal Kraftlag SA.

21. mai 2015

Årsmøte på Orkelbogen

Kraftlaget kunne ønske velkommen til årsmøte i flotte lokaler på Orkelbogen Friluftssenter. Tirsdag 12. mai deltok de tillitsvalgte, styret og noen fra administrasjonen på møtet. Årsberetning, årsregnskap og beretning fra revisor og kontrollkomitteen ble gjennomgått. Alle årsmøtesakene ble enstemmig vedtatt.

19. mai 2015

TULIPANER TIL ENAN PÅ KVIKNE

Kraftlaget har også i år støttet Tulipanaksjonen til Lions. Vi valgte i år å gi tulipanene til Enan Trygdesenter på Kvikne, og håper de bringer vår og glede blant beboere og ansatte der. På bildet ser du avdelingssykepleier Britt Sæter Grue.

 

 

24. april 2015

GOD ENERGI TIL FOLKET

I dag var det offisiell åpning av den nye ladestasjonen på Berkåk! Vi er stolte over å være med på å gi GOD ENERGI TIL FOLK gjennom ladestasjonen!

Ordføreren i Rennebu, Ola T. Lånke, foretok den offisielle åpningen. Gøran Vollan fra EV Power fortalte at ladestasjonen er den første og eneste stasjonen mellom Trondheim og Oppdal. Det er i dag plass til tre biler, men anlegget er dimensjonert for en fremtidig utbygging.

Ladestasjonen for el-biler er et samarbeidsprosjekt mellom den Enova SF, Kraftlaget, Berkåk Veikro AS, Rennebu kommune og EV Power AS.

27. mars 2015

Ny ladestasjon på Berkåk

Fredag denne uken åpner den nye ladestasjonen på Berkåk. Se reportasjen Opdalingen hadde om saken her.

26. mars 2015

Kristin på Vinterkonferansen 2015

Kristin deltok på Vinterkonferansen i Stockholm 11.- 15. mars. Vinterkonferansen er Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse, og møtestedet for bransjen, energipolitikere og energimyndigheter. Årets konferanse rettet oppmerksomheten mot fremtiden i det nordiske markedet i lys av den kommende energimeldingen og EUs nye klima- og energipolitikk. Strukturendringer i bransjen står sentralt sammen med kompetanseutfordringer og HMS.

Kristin snakket om fordelene med å være et lite samvirkeforetak. Kraftlaget sitter med mye lokalkunnskap og kjenner nettet som sin egen bukselomme. Ved krisesituasjoner er dette uunnværlig, og våre nettkunder er sikret kort responstid og et stabilt nett i forhold til større foretak. Dette er aspekter vi må verdsette. Når nesten halvparten av Kraftlagets nettkunder er fritidsbeboere, gjør dette at vi er et av de selskapene i Norge med mest nett per kunde. Dette er noe av årsaken til at nettleien er høy, i tillegg til at vi har lite industri å dele utgiftene med.

Videre er Kraftlaget en viktig bærebjelke for å opprettholde levedyktige lokalsamfunn i Rennebu og på Kvikne. Vi bidrar med mange arbeidsplasser, og gir ressurser til det som skjer i bygda.

 

Foto: Camilla M. Granheim/Energi Norge

23. mars 2015

Besøk av studenter

For første gang har vi studenter som skriver bacheloroppgaven sin for Kraftlaget. De tre er fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for Teknologi og Program for elektro- og datateknikk, og oppgaven omhandler tap i nettet vårt. Det er gjennom kompetanseprogrammet Talentverket og Nasjonalparken Næringshage at prosjektet har kommet i gang. På bildet ser du fra venstre veileder Ola Furuhaug, studentene Lars Martin Husby, Eirik Movinkel og Fredrik Babinski, og vår egen Kristin.

20. mars 2015

Takk til Ambjørg

Etter drøyt 12 år som fast ansatt hos oss, ble Ambjørg Ytterhus pensjonist 1. mars i år. I dag markerte vi den nye pensjonisten med kake på spiserommet, og Kristin overrakte et gavekort og en fin bukett blomtser. Ambjørg har alltid vært blid og positiv, og vi vil alle savne hennes trivelige vesen i gangene. Vi ønsker Ambjørg alt godt som pensjonist!

17. mars 2015

Nye nettleiepriser fra 01.01.2015

Vi øker våre nettleiepriser med kr 125,- pr år.

Prisoppgangen dekker bare deler av de offentliges økninger i arbeidsgiveravgift og eiendomsskatter.

I tillegg øker Staten forbruksavgiften med 1,58 øre/kWh.
Nettleiepriser-KRK-Nett

 

 

 

 

 

 

19. januar 2015

Sjefen henger i en tynn tråd!

Torsdag denne uken øvde Nett-avdelingen på nedfiring. Alle montører, til og med nettsjefen, må årlig ha et pålagt nedfiringskurs. Hos oss er Kjetil Asphaug godkjent instruktør. På bildet er det energimontør Per Måren som firer ned nettsjef Kristin Reitan.

12. desember 2014