Vi har ny inngang under byggeperioden

Kraftlaget driver for tiden med ombygging av inngangspartiet, og hovedinngangen vil være stengt i byggeperioden. Den midlertidige inngangen er på sørsiden av huset, ved porten til Installasjon. Resepsjonen er rett frem og til venstre.

Vi gleder oss til ombyggingen er ferdig og til at vi kan ta imot våre kunder i nye og flotte omgivelser!

26. august 2014

Ny logo på bilene

I forbindelse med vår nye profil har også bilene på huset fått seg en «makeover».

Oppdal Skilt&Dekor har montert logoene, og vi er meget fornøyd med resultatet.

6. august 2014

Kraftig tordenvær gjorde betydelige ødeleggelser i Kraftlagets nett

Lørdag 12. juli ca kl 16 passerte det et kraftig tordenvær over området vårt. Det gjorde stor skade på linjenettet. Til sammen 11 transformatorer ble ødelagt av lynet. Områdene på Kvikne, Innset, Innerdalen, Gisnåsen, Ulsberg og Nerskogen ble hardest rammet. Vi hadde alt tilgjengelig mannskap ute, både ferierende og de som var på jobb. I tillegg fikk vi hjelp fra lokale bønder til å frakte utstyr ut i ulendt terreng. Gauldal Nett stilte også velvillig opp med hjelp utover natten. Vi sender en stor takk til våre kunder som tålmodig ventet på å få strømmen tilbake, og vi setter pris på tilbakemeldingene vi fikk under veis.

22. juli 2014

Høyt henger de, men sure er de ikke!

Sommervikarene Ingri og Rolf maler for tiden huset vårt på Berkåk. Vi har tatt ned gamle skilt etter  at vi skiftet profil, og behovet for maling var ekstra stort. Vi gleder oss over at huset får en oppløfting, og ser også frem til at ombyggingen blir ferdig.

22. juli 2014

Rosekrattet ble borte

Vårpussen i år førte til at de gamle rosebuskene ved parkeringen ble fjernet. I årenes løp har de vokst ut av proporsjoner, og det ble bestemt at de skulle erstattes med plen. 150 kvadratmeter ferdigplen ble lagt, og Tormod og Helge gjorde en heroisk innsats i varmen. Spiren AS har også plantet blomster i beddet vårt, og vi er nå klare for sommeren!

Oppussing ute 003 svart-hvitt

 

 

 

 

 

 

 

Oppussing ute 007 svart-hvitt

30. mai 2014

Manglende linjenettutbygging gir skjevt prisbilde

Stans i kjerne-kraftproduksjonen i Sverige og overføringsproblemer fra Sør-Norge gir midlertidig ubalanse i prisbildet på strøm i Norge.

Sør-Norge har i sommer store vann- og snømengder tilgjengelig for sine kraftverk etter en vinter med mye nedbør. Samtidig er enkelte overføringskabler mot våre naboland ute av drift. Dette begrenser eksporten av strøm til andre områder, og fører til svært lave spot-priser i Sør-Norge i mai og juni.

I Sverige er det stans på grunn av vedlikehold i flere av kjernekraftverkene i mai og juni. Dette medfører en økt pris i nabolandet.

 

26. mai 2014

Kraftlaget bidrar til rulleskiløypa på Berkåk

Skigruppa i Rennebu Idrettslag har i lengre tid arbeidet for å få på plass ei rulleskiløype på Berkåk. Kraftlaget ønsket å bidra til dette, og signerte i dag en avtale med Skigruppa. På bildet ser du Harald Holm fra Skigruppa og vår egen Tor Olav. I tillegg til rulleskiløypa, skal det også bygges toalett ved Rennebu Ski- og skiskytterstadion. Bidraget fra Kraftlaget gir oss lov til å bestemme navnet på en del av løypa. Kanskje du kan ta et krafttak i Kraftlagsbakken, eller unngå å gå på trynet i Kraftlagsvingen? Har du forslag til navn, send det gjerne til oss. Vi premierer gode forslag! Send til post@krk.no.

Dette gir god energi til folk!

23. mai 2014

7. klasse på besøk

Mandag 28. april var alle 7. klassene i Rennebu på Kraftlaget, hvor temaet var el-sikkerhet i hjemmet, og kraftproduksjon. Kristin Reitan startet dagen med å presentere Kraftlaget, før Knut Havdal snakket om riktig bruk av elektriske apparater, og hva konsekvensene kan bli dersom noe går galt. Vi dro også en tur til Skauma Kraftverk, hvor Kjetil Asphaug viste hvordan kraftproduksjonen fungerer. Mens halve gruppen var inne i kraftverket, hadde de andre en natursti med spørsmål fra dagens tema. Dagen ble avsluttet med pizza og brus på Kraftlaget.

Det er Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) som har retningslinjer for opplæring innen el-sikkerhet, og Det Lokale Eltilsyn ved Knut gir et tilbud til skolene i Rennebu og på Kvikne.

29. april 2014

Vinnere av påskekonkurransen!

Vi takker for alle svarene i forbindelse med konkurransen vi hadde i påskenummeret av Rennebunytt. Vi har nå trukket seks vinnere, og de får hver sin premie sendt i posten. Vi har trukket to vinnere som får en Lifeventure termokopp med Kraftlagets nye logo. Fire andre får en foldbar drikkeflaske med logo. Vinnerne er:

Mette Enoksen – termokopp

Marina Rømo – termokopp

Rune Jerpstad – drikkeflaske

Tormod Østerås – drikkeflaske

Dagfinn Vold – drikkeflaske

Rune Olaisen – drikkeflaske

 

Og til de som ikke fant påskeegget, – det lå gjemt på det fine bildet av John Håkon Hoset.

25. april 2014

Tulipaner til helsesenteret

Kraftlaget har i flere år støttet Tulipanaksjonen til Rennebu Lionsklubb. Tulipanaksjonen er med  på å finansiere holdningsskapende arbeid og aktiviteter rettet mot ungdom. «Det er mitt valg» er et program som er tilpasset alle klassetrinn i skolen og som er i bruk i Rennebu. Dette er et samarbeid med skole, sosialkontor, kirke og politi, og målet er etablering av sunne holdninger og forebygging av bl.a. mobbing, og annen uønsket atferd i barnehagen, grunnskolen, den videregående skole og frivillige organisasjoner. Plakaten med den friske og døde tulipanen er samtidig et samlende symbol for rusmiddelarbeidet i Lions.

I år bestemte vi oss for at vi ville gi tulipanene til Rennebu Helsesenter. Mona Sørum mottok tulipanene på vegne av helsesenteret, og vi håper blomstene bringer våren inn til alle beboere og ansatte ved Rennebu Helsesenter.

 

25. april 2014

Ny løypemaskin på Innset

Da det ble behov for ny løypemaskin på Innset, fikk Kraftlaget forespørsel om å bidra med økonomisk støtte. Innset Idrettslag har i mange tiår hatt ansvaret for løypenettet på Innset, og scooteren de hadde hatt siden først 90- tallet, var klar for utskifting. Nå i januar hentet de en splitter ny Alpina Sherpa, og Kraftlaget av inngått en 3-årig avtale med støtte til finansieringen. Vi håper på bedre snøforhold neste sesong, og ønsker Innset Idrettslag lykke til med løypekjøringen!

14. april 2014

Vi gratulerer Erik med bestått fagprøve!

Mandag 7. april besto Erik Lund fagprøven, og kan nå med rette kalle seg elektriker. Erik er snart 21 år, er bosatt på Nerskogen og har vært lærling ved Kraftlaget siden august 2011. Vi er glade for at han fortsetter som fast ansatt hos oss.

10. april 2014

Gunstigste kraftpris på 7 år!

Vi hadde den gunstigste kraftprisen på sju år i februar, og det kan bli flere hyggelige priser utover våren.

kraftpriser

18. mars 2014

Installasjon på Nerskogen

svart hvit Inst. Nerskogen hyttegrendI februar startet vi med elektroarbeidene på den første hytta i Nerskogen hyttegrend. I første trinn blir det ført opp 4 hytter, der 2 av de skal være ferdigstilte og klare for visning til påske. Ferdig utbygd vil hyttefeltet bestå av 104 hytter. Vi på Installasjon er svært fornøyde med å få ta del i dette prosjektet.

18. mars 2014

Jens Petter ny elektroinstallatør

Jens Petter svart-hvit2Fra 1. januar 2014 overtok Jens Petter Skårsmoen som elektroinstallatør og leder av installasjonsavdelingen.

Det var en gledens dag på Kraftlaget da Jens Petter Skårsmoen mottok beskjed om at han hadde bestått installatørprøven. Han overtok som elektroinstallatør fra 1. januar 2014. Fra samme dato overtok han også som leder ved installasjonsavdelingen.

Jens Petter er 28 år og har vært på kraftlaget siden han begynte som lærling i juni 2003.

17. mars 2014

www.krknett.no

Nye hjemmesider for vår nettvirksomhet.

Det samme gjelder pålogging til DIN SIDE for deg som har valgt en fremmedleverandør av strøm.

Vi har flyttet all informasjon om vår nettvirksomhet. Vår nye nettside finner du her.

19. august 2013

SMS varsling for strømavlesning

Vi innfører nå SMS varsling i stede for avleserkort for å lese av strømforbruket

Vi innfører nå en ny framtidsrettet SMS varsling i stede for dagens avleserkort. Noen vil fortsatt få avleserkort fordi vi ikke har mobil nummer på deg som kunde eller at du er født før 1943. Ønsker du å få vår SMS løsning så gå inn på «Din Side» og legg inn mobilnummeret under «varsel om måleravlesning» det finner du på første siden når du har logget deg inn på «Din Side». Vi tilbyr også å legge dette inn for deg hvis det skulle være ønskelig.

Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på.

18. august 2013

Linjebefaring med helikopter

Tirsdag 24. september foregår det linjebefaring med helikopter fra Innset til Kleppo på Kvikne.

16. august 2013

Min Side og måleravlesning

På grunn av oppdatering av våre kundesystem på strøm, vil noen tjenester ikke være tilgjenelig i perioden fram til 3. oktober.

I tiden 17. september til 2. oktober vil vi oppdatere våre kundesystemer på strøm. Dagens Min Side vil derfor ikke være tilgjengelig i dette tidsrommet, og det vil heller ikke være mulig å registrere måleravlesning på SMS.

Fra 3. oktober vil den nye Min Side være tilgjengelig, der nytt passord blir etablert ved første gangs pålogging. Fra samme dato må følgende melding benyttes for innsendelse av måleravlesning på SMS:

KRKM stand til 26166

Har du flere målere, må målernummer tastes før målerstand:

KRKM målernr stand til 26166

Vi ber om forståelse for at tjenestene Min Side og måleravlesning på SMS ikke vil være tilgjengelige i en periode, og ser fram til å kunne tilby nye og mer oppdaterte løsninger i begynnelsen av oktober.

15. august 2013

Årsrapporten for 2012

Årsrapporten er nå tilgjengelig for nedlasting. Du finner lenken til rapporten under Nedlastinger på hjemmesiden vår.

14. august 2013