Kristin på Vinterkonferansen 2015

Kristin deltok på Vinterkonferansen i Stockholm 11.- 15. mars. Vinterkonferansen er Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse, og møtestedet for bransjen, energipolitikere og energimyndigheter. Årets konferanse rettet oppmerksomheten mot fremtiden i det nordiske markedet i lys av den kommende energimeldingen og EUs nye klima- og energipolitikk. Strukturendringer i bransjen står sentralt sammen med kompetanseutfordringer og HMS.

Kristin snakket om fordelene med å være et lite samvirkeforetak. Kraftlaget sitter med mye lokalkunnskap og kjenner nettet som sin egen bukselomme. Ved krisesituasjoner er dette uunnværlig, og våre nettkunder er sikret kort responstid og et stabilt nett i forhold til større foretak. Dette er aspekter vi må verdsette. Når nesten halvparten av Kraftlagets nettkunder er fritidsbeboere, gjør dette at vi er et av de selskapene i Norge med mest nett per kunde. Dette er noe av årsaken til at nettleien er høy, i tillegg til at vi har lite industri å dele utgiftene med.

Videre er Kraftlaget en viktig bærebjelke for å opprettholde levedyktige lokalsamfunn i Rennebu og på Kvikne. Vi bidrar med mange arbeidsplasser, og gir ressurser til det som skjer i bygda.

 

Foto: Camilla M. Granheim/Energi Norge

23. mars 2015