GOD ENERGI TIL FOLK!

Kraftlaget ønsker å være en aktør i utviklingen av det som skjer på Kvikne og i Rennebu!  Vi vil gi god energi til utviklingen av næringslivet og kulturlivet.

Et bredt idretts- og kulturliv er viktig for å ha et levende lokalsamfunn. For å hjelpe til med dette arbeidet støtter vi ulike lag og foreninger i forbindelse med det arbeidet de gjør lokalt. Her kan det dreie seg om små basargevinster til mer gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler. Etter at Kraftlaget ble omdannet til et aksjeselskap, introduserte vi også Kraftlagsmidlene. Kraftlagsmidlene skal gå til prosjekter som sprer glede og aktivitet, eller tiltak som skaper deltakelse og engasjement – gjerne med fokus på nyskaping og innovasjon.

Innenfor området næringsutvikling er vi for tiden mest engasjert i småkraftutbygging. Vi er medeiere i Jora Kraftverk AS og Gisnafallet Kraftverk AS.  Vi er også en av hovedsamarbeidspartnerne med Rennebumartnan, som i en årrekke har vært en av Norges viktigste arenaer for salg og markedsføring av husflid og håndverk.

Nedenfor er det linker til noen av de lagene og foreningene vi støtter.