GOD ENERGI TIL FOLK!

Kraftlaget ønsker å være en aktør i utviklingen av det som skjer på Kvikne og i Rennebu!  Vi vil gi god energi til utviklingen av næringslivet og kulturlivet.

Innenfor området næringsutvikling er vi for tiden mest engasjert i småkraftutbygging. Vi er medeiere i Jora Kraftverk AS og Gisnafallet Kraftverk AS. Både på Kvikne og i Rennebu har vi deltatt i utbyggingen av bredbånd. I tillegg er vi medeiere i bl.a. Birka AS og Jutullstuggu BA. Vi er også en av hovedsamarbeidspartnerne med Rennebumartnan.

Et bredt idretts- og kulturliv er viktig for å ha et levende lokalsamfunn. For å hjelpe til med dette arbeidet støtter vi ulike lag og foreninger i forbindelse med det arbeidet de gjør lokalt. Her kan det dreie seg om små basargevinster til mer gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler.