Nye nettleiepriser fra 01.01.2015

Vi øker våre nettleiepriser med kr 125,- pr år.

Prisoppgangen dekker bare deler av de offentliges økninger i arbeidsgiveravgift og eiendomsskatter.

I tillegg øker Staten forbruksavgiften med 1,58 øre/kWh.
Nettleiepriser-KRK-Nett

 

 

 

 

 

 

19. januar 2015