Kvikne-Rennebu Kraftlag AS er organisert som et aksjeselskap.

Aksjeeierne er fastboende med folkeregistrert adresse i Rennebu og Kvikne og foretak med registrert forretningskommune innenfor samme område.

Regler og vedtekter fra samvirkeforetaket er så langt det lar seg gjøre, blitt videreført i det nye aksjeselskapet.

Kraftlagets øverste organ er generalforsamlingen. Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer, og det er generalforsamlingen som velger disse medlemmene. Styret ansetter daglig leder.

Kraftlagets virksomhet omfatter i hovedsak elektroinstallasjon, utleie av eiendom, samt bygging og drift av produksjonsanlegg.