Vedtektene ble sist oppdatert på ekstraordinært årsmøtet 8. november 2017.

Du kan lese vedtektene her.