På Kraftlaget i 35 år

Høsten 2015 var det faktisk 35 år siden Lars Stokke begynte hos Kraftlaget!  Dette ble markert med blomsteroverrekkelse.

16. oktober 2015