Kraftlaget vil skape BOLYST på Kvikne og i Rennebu.

For Kraftlaget er det viktig å være en engasjert og synlig aktør i lokalmiljøene på Kvikne og i Rennebu. Vi vil ta et aktivt samfunnsansvar ved å gi noe tilbake til våre eiere, og hvert år settes det av midler til lokale allmennyttige formål. Det står beskrevet i våre vedtekter.

 

Vi er en stolt samarbeidspartner med lag og organisasjoner som skaper liv og røre i lokalsamfunnene våre. Det skrives avtaler gjennom hele året.

 

Kraftlagsmidlene

Vi ønsker å støtte nye prosjekter som sprer glede, skaper engasjement, bidrar til nyskaping og innovasjon. Gjennom disse midlene kan du søke om støtte til å realisere din drøm. Det er styret i Kraftlaget som beslutter hvem som skal få tildelt midler. Søknadsfrist på kraftlagsmidlene og søknadsskjema finner du i venstre marg her på nettsida.

 

Krav til prosjektene

Vi ønsker profilering av Kraftlaget som samarbeidspartner i form av synlig logo på markedsmateriell som f.eks. plakater, program, bekledning, utstyr og arena. Kraftlaget ønsker også å bli omtalt eller synliggjort på prosjektets nettside, sosiale medier og i en eventuell mediedekning. I tillegg ønsker vi minimum 2 høyoppløselige, digitale foto til fri bruk. Foto må vise aktivitetene med synlig logo fra Kraftlaget.

For større prosjekter kan vi kreve en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av tiltaket.

Hvem kan ikke søke

Vi støtter ikke privatpersoner eller prosjekter utenfor vårt tidligere forsyningsområde. Ei heller partipolitiske og forkynnende tiltak. Andre eksempler er kostnader til løpende drift og prosjekter som allerede er avsluttet.