Kraftlaget ønsker å være en god støttespiller for lokalmiljøet i Rennebu og på Kvikne.

Vi søker å videreføre støtten til lag og foreninger, samtidig som vi ønsker nye prosjekter som kan bidra til nyskaping og innovasjon. De nye prosjektene vi ønsker oss har søknadsfrist 15. april i  2020, mens sponsing til idrettslag, skytterlag etc. og arrangementer vi tradisjonelt har støttet, løper som videre.

Krav til prosjektene

Vi ønsker profilering av Kraftlaget som samarbeidspartner i form av synlig logo på markedsmateriell som f.eks. plakater, program, bekledning, utstyr og arena. Kraftlaget ønsker også bli omtalt eller synliggjort på prosjektets nettside, sosiale medier og i en eventuell mediedekning. I tillegg ønsker vi minimum 2 høyoppløselige, digitale foto til fri bruk. Foto må vise aktivitetene med synlig logo fra Kraftlaget.

For større prosjekter kan vi kreve en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av tiltaket.

Hvem kan ikke søke

Vi støtter ikke privatpersoner eller prosjekter utenfor vårt tidligere forsyningsområde. Ei heller partipolitiske og forkynnende tiltak. Andre eksempler er kostnader til løpende drift og prosjekter som allerede er avsluttet.