Rissa Kraftlag og Nord-Østerdal Kraftlag på besøk

Kraftbransjen vil trolig møte en del utfordringer i årene som kommer. Myndighetene gir nye pålegg, og det signaliseres at dagens struktur må endres. I forbindelse med dette, inviterte Kraftlaget Per Arne Sæther fra Rissa Kraftlag og Ivar Often fra Nord-Østerdal Kraftlag for å høre hvilke muligheter de ser for seg.

Per Arne Sæther

Daglig leder i Rissa Kraftlag SA, Per Arne Sæther, delte sine erfaringer med Kraftlagets styret og utvidet lederteam.

 

Kristin og Often

Her er Kristin sammen med Ivar Müller Often, som er daglig leder i Nord-Østerdal Kraftlag SA.

21. mai 2015