Støtte til lokale allmennyttige formål

For Kraftlaget er det viktig å være en engasjert og synlig aktør i lokalmiljøene på Kvikne og i Rennebu. Vi ønsker å ta et aktivt samfunnsansvar ved å gi noe tilbake til våre eiere.

Kraftlaget setter hvert år av midler til lokale allmennyttige formål, disse midlene kaller vi Kraftlagsmidlene. Det er styret i Kraftlaget som beslutter hvem som skal få tildelt midler.

 

Vi ønsker å støtte prosjekter som

• sprer glede og aktivitet

• skaper deltakelse og engasjement

• har fokus på nyskaping og innovasjon

 

Lag, foreninger, organisasjoner og virksomheter registrert på Kvikne og i Rennebu kan søke.

Søknadsskjemaet finner du her på nettsiden, under Kraftlagsmidlene.

Søknadsfrist 5. april 2021.