Navn

Verv

På valg i

Per Inge Henriksen Styrets leder 2022
Arne Per Bjerkås Styrets nestleder 2022
Trond Narve Stavne Styremedlem 2020
Arnhild Gorsetbakk Styremedlem 2020
Britt Sæter Grue Styremedlem 2022
Astrid Øverland Kjeka 1. varamedlem 2020
Harald Sverja 2. varamedlem 2022
Eli Krogstad 3. varamedlem 2020