Navn

Verv

På valg i

Per Inge Henriksen Styrets leder 2018
Arne Per Bjerkås Styrets nestleder 2018
Trond Narve Stavne Styremedlem 2020
Arnhild Gorsetbakk Styremedlem 2020
Britt Sæter Grue Styremedlem 2018
Astrid Øverland Kjeka 1. varamedlem 2020
Harald Sverja 2. varamedlem 2018
Eli Krogstad 3. varamedlem 2020