Navn

Verv

På valg i

Per Inge Henriksen Styrets leder 2022
Arne Per Bjerkås Styrets nestleder 2022
Trond Narve Stavne Styremedlem 2024
Arnhild Gorsetbakk Styremedlem 2024
Britt Sæter Grue Styremedlem 2022
Tina Løland Rokkonesløkk 1. varamedlem 2024
Harald Sverja 2. varamedlem 2022