Kvikne-Rennebu Kraftlag ble fra 1. februar 2018 omdannet fra et samvirkeforetak til et aksjeselskap. I den forbindelse fikk våre aksjeeiere tildelt til sammen 776 745 kr i aksjekapital.

Det er alle fastboende med folkeregistrert adresse i vårt tidligere forsyningsområde, og som hadde nettleieavtale den dagen omdanningen ble vedtatt, som fikk tildelt 1% aksjekapital i utbytte. Aksjekapitalen beregnes på grunnlag av kjøpt netto nettleie og kraft i årene 2014-2016 (samhandel). For bedrifter er det registrert forretningskommune innenfor forsyningsområdet som er lagt til grunn. Samhandelen forutsetter at det er samsvar mellom personnummer eller foretaksnummer i perioden. Her er et eksempel på beregning av aksjekapitalen.

Omdanningen ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 8.11.2017, og vi har tidligere informert om dette i skriv av 12.10.2017. Regler og vedtekter fra samvirkeforetaket er så langt det lar seg gjøre, blitt videreført til det nye aksjeselskapet.