I Rennebu og på Kvikne er det nå TrønderEnergi Nett som tar over arbeidet med å fullføre de pålagte målerbyttene. Det er bare et fåtall målere som ikke er byttet, og de kundene det gjelder, vil bli kontaktet i løpet av 2018.

Det er myndighetene som har bestemt at alle landets strømkunder skal få nye, automatiske strømmålere innen 1. januar 2019. Innføring av automatiske strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. Nye målere vil gjøre strømkundenes hverdag enklere, tryggere og smartere. I vårt forsyningsområde har vi kommet godt i gang med utskiftingen til nye målere.

Her er noe fakta:

  • Alle nye strømmålere er godkjent av Justervesenet før de slippes ut på markedet. Etaten fører både tilsyn med nye målere og gjennomfører egne tester.
  • Ingen utenforstående har tilgang til data fra de nye strømmålerne, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. Strømselskapene bruker informasjonen kun til å gi kunden riktig faktura, og til drift og vedlikehold av strømnettet. All informasjon sendes kryptert ut av målerne. Kraftselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet.
  • Informasjonen fra de nye målerne sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når. Strømselskapene har verken lov eller teknologi til å registrere forbruk på et slikt detaljnivå at det forteller hva strømmen brukes til.
  • Fordelene med de nye målerne kort fortalt:
    • Du slipper å lese av strømmåleren, samtidig som du får bedre oversikt over forbruket.
    • Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet og kan dermed rettes raskere.
    • Nye målere åpner for tilleggstjenester som gjør det enklere å styre strømforbruket.

Du kan lese med om de nye strømmålerne på nymaler.no

.