TULIPANER TIL ENAN PÅ KVIKNE

Kraftlaget har også i år støttet Tulipanaksjonen til Lions. Vi valgte i år å gi tulipanene til Enan Trygdesenter på Kvikne, og håper de bringer vår og glede blant beboere og ansatte der. På bildet ser du avdelingssykepleier Britt Sæter Grue.

 

 

24. april 2015