Tulipaner

Kraftlaget har også i år støttet Lions tulipanaksjon, og i år gir vi tulipaner til de brukerne som får levert middag gjennom hjemmetjenesten i Rennebu. Rennebu frivilligsentral vil derfor levere en tulipanbukett sammen med dagens middag. Helge Aalbu, som er nestleder ved Helse og omsorg, mottok tulipanene gitt av Kristin. En av Lions hjertesaker er forebyggende arbeid blant barn og unge. Så denne gangen syntes vi det var en fint å støtte ungdommen med penger, mens det blir blomster på noen av de eldste.Tulipanaksjon 2016

 

28. april 2016