Kraftlaget Rise Elektro AS søker elektrikere med fagbrev GR-L

Kraftlaget Rise Elektro AS utvider og søker etter personer som har godt humør, pågangsmot, gode samarbeids – og kommunikasjonsevner.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:

Sindre Haugerud Wold, mobil. 986 90 744