Fra 1. september 2018 ble Kraftlaget Installasjon og Rise Elektro AS til Kraftlaget Rise Elektro AS. Kraftlaget Rise Elektro AS er et datterselskap av Kvikne-Rennebu Kraftlag AS.

Til sammen 27 ansatte, inkludert 6 lærlinger, er nå tilknyttet det nystartede firmaet.