Det er 21 år siden kraftverket i Skauma bygd ut, og da må utskiftninger påberegnes. Vi har derfor byttet tre lager i generatoren, noe som Rune Holmen fra Vannkraftservice AS og Kjetil Asphaug har hjulpet oss med.

Det har siden 1918 vært kraftproduksjon i Skauma, med varierende turbinytelse og utnyttelse av vannfallet mellom kote 423 og 335 i Skauma elv. Skauma Kraftverk produserer i dag kraft til ca. 150 boliger årlig.