Kraftlaget er et aksjeselskap som administrerer Kraftlagets eiendommer og forvalter Kraftlagets midler. Kraftlaget eier og driver også Skauma kraftverk, og er deleier i Gisna kraftverk, Tynna Kraftverk og Jora kraftverk. Både Kraftlaget Rise Elektro AS og Tensio AS leier lokaler i Postmyrveien 21.

Hvis du trenger en elektriker, kan du ringe Kraftlaget Rise Elektro AS på 72 42 80 10.

Dersom det oppstår en feil på linjenettet, må du kontakte Tensio AS på 74 12 15 00.