Som stolt hovedsamarbeidspartner for Rennebumartnan anbefaler vi alle å turen til Berkåk 16. -18. august – les alt om Rennebumartnan 2019 her:

 

https://issuu.com/adresseavisen/docs/martnasmagasinet-2019?fr=sMTE1ODE1NTYyOQ