Etter at fristen til å søke om Kraftlagsmidler utløp i går, har vi mottatt rekordmange 23 søknader. Vi gleder oss over responsen! Styret vil etterhvert sette opp en innstilling til fordeling av midlene, og så vil selve tildelingen vedtas på Kraftlagets generalforsamling. På grunn av korona-viruset, er det foreløpig usikkert når generalforsamlingen vil kunne gjennomføres.