Om oss

  • Aksjeselskap der eierne/aksjonærene er innbyggere på Kvikne og i Rennebu.
  • Eier datterselskapet Kraftlaget Rise Elektro 1 AS.
  • Eier Skauma Kraftverk.
  • Medeier i Jora Kraftverk AS og Gisnafallet Kraftverk AS.
  • Eier bygninger i Postmyrveien på Berkåk.
  • Forvalter kapital etter salget av linjenettet.
  • Bidrar gjennom allmennyttige tiltak til bolyst.
Om ossAktuelt

Om oss

Utleie av eiendom

Vi eier administrasjonsbygget i Postmyrveien 21.
Der leier vi ut 5 kontorplasser til Kraftlaget Rise Elektro 1 og 18 kontorplasser til Tensio.
I tillegg leier de lager og garasjer.


Les mer

Aksjekapital

Kvikne-Rennebu Kraftlag ble 1. februar 2018 omdannet fra et samvirkeforetak til et aksjeselskap.
Fastboende på Kvikne og i Rennebu som hadde nettleieavtale den dagen omdanningen ble vedtatt, fikk tildelt 1% aksjekapital i utbytte.


Les mer

Kraftlaget Rise Elektro 1

Når du trenger elektriker!
100% eid av Kvikne-Rennebu Kraftlag AS.
Består i dag av 41 ansatte og har hovedkontor på Berkåk, med montørbaser i Soknedal og på Oppdal.


Les mer

Skauma kraftverk

I 1998 startet utbyggingen av nytt kraftverk i Skaumavassdraget.
Helt siden 1918 har det vært kraftproduksjon i Skauma, med varierende turbinytelse og utnyttelse av vannfallet i Skauma elv.


Les mer

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på!

Kontakt oss
Personvern