Kraftlaget ønsker å være med å skape bolyst på Kvikne og i Rennebu. Gjennom Kraftlagsmidlene kan du søke om støtte til å realisere din drøm!

Vi ønsker oss prosjekter som

  • sprer glede og aktivitet blant barn, unge og eldre
  • skaper deltakelse og engasjement
  • bidrar til nyskaping og innovasjon

Søknadsskjema i meny til venstre på sida her.

Søknadsfrist 5. april 2021