Rennebumartnan arrangeres i år for 33. gang, og Kraftlaget har i en årrekke vært samarbeidspartner. Rennebumartnan er et solid arrangement som skaper liv og røre i lokalsamfunnet vårt. Kraftlagets engasjementet i martnan bidrar også med støtte til lokale og foreninger, som får utbetalt dugnadspenger for den jobben de gjør i martnashelga. Og i lokale lag og foreninger er det mange ildsjeler som gjør en fantastisk jobb, og de lokale ildsjelene er faktisk noen av Kraftlagets eiere. Våre eiere er nemlig fastboende og bedrifter på Kvikne og i Rennebu, og vi håper og tror at de er like stolte som oss over det Rennebumartnan har blitt.

Vi anbefaler alle å ta turen til Rennebumartnan helgen 10.-12. august. Program og annen informasjon om martnan finner du på http://rennebumartnan.no/.

På bildet har Arild Bruheim og Kenneth Teigen akkurat signert hovedsamarbeidsavtalen for 2018.