Kraftlagsmidler

Bidrar til bolyst i lokalsamfunnet

For Kraftlaget er det viktig å være en engasjert og synlig aktør på Kvikne og i Rennebu.

Vi setter derfor hvert år av midler til lokale allmennyttige formål, disse midlene kaller vi Kraftlagsmidlene. Lag og organisasjoner registrert på Kvikne og i Rennebu kan søke.

Vi ønsker å støtte prosjekter som bidrar til bolyst gjennom å spre glede og skape aktivitet, gjerne med fokus på nyskaping og innovasjon.

Det er styret i Kraftlaget som beslutter hvem som skal få tildelt midler.

Bærer du på en drøm, kan du søke støtte til å realisere din drøm.

Søknadsfrist for 2022 var

Se hvem som ble tildet midler her:
Tildeling av kraftlagsmidler 2022

Kollasje av aktivitet gjennom kraftlasgsmidlene
Kraftlaget, Skørvbrua

Krav til prosjektene

Kraftlaget ønsker å bli profilert som samarbeidspartner i form av synlig logo på prosjektet. Vi ønsker også å bli omtalt /synliggjort i sosiale medier og i en eventuell mediedekning. God dialog underveis er viktig, og det gjøres ved å holde oss oppdatert med å sende oss bilder. Bildene må vi kunne bruke i vår markedsføring.


Hvem kan ikke søke

Vi støtter ikke privatpersoner eller partipolitiske og forkynnende tiltak. Vi støtter heller ikke kostnader til løpende drift og prosjekter som allerede er avsluttet.

Søknadsskjema Kraftlagsmidlene

Søknadsfrist

Personvern