Sponsormidler

God energi til folk!

Kraftlaget vil være en stolt aktør i utviklingen av det som skjer på Kvikne og i Rennebu!

Et bredt idretts- og kulturliv er viktig for å ha et levende lokalsamfunn. For å hjelpe til med dette arbeidet støtter vi lokale lag og organisasjoner i forbindelse med det arbeidet de gjør. Her kan det dreie seg om små basargevinster til mer gjensidige forpliktende samarbeidsavtaler.

Vi vil være en stolt samarbeidspartner med lag og organisasjoner som skaper bolyst på Kvikne og i Rennebu.

Kollasje av aktivitet gjennom sponsormidlene
Personvern