2021-06-02

Kraftlagsmidler 2021

Tildeling av kraftlagsmidler er ferdig behandlet og av 31 gode søknader har nå 15 fått svar på at de har fått midler til sitt prosjekt. Totalt deler vi ut kr 363 500,-

Styret prioriterte prosjekt som sprer glede, og som skaper god folkehelse gjennom aktivitet, deltakelse og engasjement.

Disse ble tildelt midler:

 • Rennebu Frisbeeklubb
 • Voll grendalag
 • Yset Vel
 • Skjolden musikk og kultur
 • Kvikne Songlag
 • Tynset Røde Kors
 • Innset Ulsberg grendalag
 • Hverdagsrehabiliteringsgruppa
 • Rennebu barne- og ungdomsskole
 • Barnas Naturverden
 • Solviljen 4H
 • Rennebu Frivilligsentral
 • Rennebu Røde Kors
 • NMK Rennebu
 • Kunstprosjektet Jøkul
 • Rennebu Kommune
Personvern