2017-11-03

Kvikne-Rennebu SA blir aksjeselskap

Som tidligere informert har Kraftlaget solgt nettvirksomheten og bredbåndvirksomheten til Trønderenergi Nett AS og omsetningsvirksomheten til Trønderenergi Marked AS. Dette skjer formelt 1.1.2018. I den forbindelse må Kraftlaget omdannes fra et samvirkeforetak til et aksjeselskap. Det blir i disse dager sendt ut et informasjonsbrev vedrørende denne omdanningen til alle våre kunder.

Dagens andelseiere (heretter kalt medlemmer) vil bli aksjeeiere i det omdannede selskapet. Rennebu Kraftlag ble stiftet i 1952, og Kvikne Kraftlag ble innlemmet i 1976. Det har opp gjennom årene vært litt ulik praksis om hvem som har blitt medlemmer. For å få til en så rettferdig fordeling av aksjene som mulig, har ekstraordinært årsmøte den 22.6.2017 i Kvikne-Rennebu Kraftlag SA vedtatt en nødvendig oppdatering av andelseierregisteret. Det går i korthet ut på følgende:

  • Samtlige andeler innløses til pålydende, og medlemskapet knyttet til andelen i Kraftlaget opphører. Dette vil bli utbetalt i løpet av høsten.
  • Alle nettkunder som har folkeregistrert adresse eller forretningskommune innenfor Kraftlagets forsyningsområdet 1 tas opp som medlemmer.
  • Medlemskapet er gratis og opphører når du ikke er nettkunde hos Kraftlaget lenger.
  • Ønsker du ikke å bli medlem i Kvikne-Rennebu Kraftlag SA er det mulig å reservere seg mot dette ved å gi oss beskjed innen 31.10.2017.

Ved omdanningen fra samvirkeforetak til aksjeselskap vil medlemmer som tilfredsstiller samhandlingskravet på omdanningstidspunktet, få tildelt aksjer i Kvikne-Rennebu Kraftlag AS. Disse vil motta et brev om hvor mange aksjer de får. Mer utfyllende informasjon om omdanningen til aksjeselskap er beskrevet i følgende dokumenter:

Vårt forsyningsområde er Kvikne i Tynset kommune, Rennebu kommune inklusiv den delen av Nerskogen som ligger i Oppdal kommune samt Frostmyran i Meldal kommune.

Personvern