2022-04-07

Formuesverdier Kraftlagets aksjer

Formuesverdier Kraftlagets aksjer

Verdi pr aksje 31.12.2021 er kr 2,04

Eier du aksjer pålydende kr 400 er dette 40 000 aksjer som gir en formuesverdi på kr 81 600.

(40 000 stk x 2,04)

Du har fått ett skriv fra Skatteetaten der formuesverdien står som UKJENT. Nå vil du motta nytt brev med korrekt formuesverdi. Skatteetaten har nå tallene og ordner dette på skattemeldingen din.

Utbytte

Kraftlaget har ikke som formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Vi har nå likevel fått godkjent at vi kan få kompensere for aksjonærenes kostnader med skatt.

Utbytte for 40 000 aksjer i 2022 er kr 590. Dette må vedtas av generalforsamlingen, og alle som er aksjonær på tidspunktet dette vedtas får utbytte.

Personvern