2022-04-11

Tildeling av kraftlagsmidler 2022

For Kraftlaget er det viktig å være en engasjert og synlig aktør på Kvikne og i Rennebu. Vi setter derfor hvert år av midler til lokale allmennyttige formål, disse midlene kaller vi Kraftlagsmidlene.

Lag og organisasjoner registrert på Kvikne og i Rennebu kan søkVi ønsker å støtte prosjekter som bidrar til bolyst gjennom å spre glede og skape aktivitet, gjerne med fokus på nyskaping og innovasjon.

Det er styret i Kraftlaget som beslutter hvem som skal få tildelt midler.

I år fikk vi inn 19 gode søknader, og av disse ble 11 tildelt midler på totalt kr 392 765,-.

Vi ønsker å bidra til bolyst på Kvikne og i Rennebu!Disse er tildelt midler i 2022:


Navn
Kr
Formål
Rennebu skolekorps
10 000
Jubileumskonsert 50 år
Rennebu Røde Kors
14 500
Spjelkesett
Solviljen 4H
3 265
Utstyr til volleyballaktivitet
Nerskogen skisenter
70 000
Utvikling av barneheisen
Røravasstuggu
15 000
Ny pipe
NMK Rennebu
50 000
Tidtakeranlegg og familieområde
Ingrid Storlimo og Kooperativet
20 000
Konsert i Eidsfossen Kraftverk
Kvikne Samfunnshus
50 000
Lydprosjekt
Ungdomslaget framtidsvon
40 000
«Ta sjansen» på Granasjøen
Rennebu Bygdeungdomslag
20 000
Oppstartsmidler til Revy 2023
Rennebu- og Innset skytterlag
100 000
50m bane med elektroniske skiver

Totalt 392 765 kr

Personvern