2022-05-19

Generalforsamling 2022

Dato 2.6.2022 | Kl. 19.00-21.00 | Kraftlaget Postmyrveien 21 på Berkåk

Vi ønsker påmelding innen 25. mai til post@krk.no eller telefon 72 42 80 00

Vi ønsker å bidra til bolyst på Kvikne og i Rennebu!

Bilde av inklallingsdokumentet
Personvern